Llysgennad Ifanc

Os ydych chi rhwng 11 a 18 oed a genych diddordeb i fod yn Llysgennad Ifanc, plis cysylltwch gyda'n swyddfa.

Manylion Cyswllt Cyffredinol

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk