Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn asesu’r heddlu’n annibynnol. Rwy’n ymateb i’r asesiadau hyn.

Tachwedd

Medi

Gorffennaf

  • GR 181/2019: Strategaeth Genedlaethol Ddrafft ar gyfer Plismona Twyll i'w Adolygu

    Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Mehefin

Mai

Ionawr

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

Tachwedd

  • Assessiad AHEM PEEL: Effeithlonrwydd yr Heddlu 2017 Ymateb

    Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Mawrth

Tachwedd

Awst

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Chwefror

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mai

Ebrill

Mawrth

Ionawr

Gorffennaf

Mehefin

Mawrth

Rhagfyr