Mae Cyfiawnder Adferol yn ymwneud â dioddefwyr a throseddwyr yn siarad â’i gilydd mewn amgylchedd â chymorth i drafod y niwed sydd wedi’i achosi, gan alluogi pawb sydd wedi’i effeithio gan ddigwyddiad penodol i chwarae rhan mewn trwsio’r niwed a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen.

Bydd Cyfiawnder Adferol ond yn digwydd os yw’r dioddefydd a’r troseddwr ill dau eisiau cymryd rhan, ac mae hwylusydd hyfforddedig yn penderfynu ei fod yn ddiogel.

Mae cyfiawnder adferol yn aml yn cynnwys cyfarfod, lle mae dioddefydd yn cwrdd â’i droseddwr wyneb yn wyneb. Pan nad yw cyfarfod wyneb yn wyneb yn briodol, gall y dioddefydd a’r troseddwr gyfathrebu drwy lythyrau, cyfweliadau wedi’u recordio, neu fideo yn lle hynny. Mae’n broses sy’n rhoi grym i’r dioddefydd. Mae’n rhoi cyfle iddo geisio atebion gan eu troseddwr. Mae gan y broses gyfradd bodlonrwydd o 85%, ac mae dioddefwyr wedi teimlo rhyddhad a grym, a bod diweddglo i’r mater, ar ôl cwrdd â’r troseddwr. Ar gyfer troseddwyr, gall y profiad hwn eu helpu i ddeall y niwed a achoswyd ac effaith eu hymddygiad, gan roi cyfle iddynt unioni’r sefyllfa.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Cyfiawnder Adferol, galwch heibio i wefan Heddlu Dyfed-Powys.