Dewch i gwrdd â mi mewn digwyddiad cyhoeddus. Rwyf eisiau clywed eich barn am blismona a throsedd lleol.

Oherwydd y rheolau a'r rheoliadau sydd ar mewn lle gyda Covid-19, nid yw'r Comisiynydd yn gallu mynychu Cyfarfodydd Cyhoeddus o fewn cymunedau , ac yn hytrach mae wedi bod yn mynychu cyfarfodydd cyhoeddus rhithiol pan y’i gwahoddir.

 

Mae'r Comisiynydd yn cynnal darllediad byw wythnosol ‘Sgwrs y Comisiynydd' ar Facebook, sy'n rhoi cyfle i breswylwyr godi cwestiynau neu sylwadau perthnasol.