Er mwyn cael gwybod beth yw eich barn, rwy’n trefnu’r diwrnodau gweithgarwch hyn yn rheolaidd mewn cymunedau ledled Dyfed-Powys.

Rwy’n ymweld ag amryw o sefydliadau megis ysgolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a’r rhai a allai deimlo’n agored niwed.
Mae Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol hefyd yn cynnwys apwyntiadau 20 munud o hyd gydag unigolion sydd á syniadau, meddyliau neu bryderon penodol.

Er mwyn gwneud cais am ymweliad neu apwyntiad, cysylltwch â’m swyddfa pa bynnag ffordd sydd orau i chi, neu llenwch y ffurflen hon.

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  04 Meh 2019 - 09:00

  Y Trallwng

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  11 Meh 2019 - 00:01

  Aberystwyth

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  05 Gor 2019 - 09:00

  I'w gadarnhau