Er mwyn cael gwybod beth yw eich barn, rwy’n trefnu’r diwrnodau gweithgarwch hyn yn rheolaidd mewn cymunedau ledled Dyfed-Powys.

Rwy’n ymweld ag amryw o sefydliadau megis ysgolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a’r rhai a allai deimlo’n agored niwed.
Mae Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol hefyd yn cynnwys apwyntiadau 20 munud o hyd gydag unigolion sydd á syniadau, meddyliau neu bryderon penodol.

Er mwyn gwneud cais am ymweliad neu apwyntiad, cysylltwch â’m swyddfa pa bynnag ffordd sydd orau i chi, neu llenwch y ffurflen hon.

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau sydd i ddod.