Er mwyn cael gwybod beth yw eich barn, rwy’n trefnu’r diwrnodau gweithgarwch hyn yn rheolaidd mewn cymunedau ledled Dyfed-Powys.

Rwy’n ymweld ag amryw o sefydliadau megis ysgolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a’r rhai a allai deimlo’n agored niwed.

Er mwyn gwneud cais am ymweliad neu apwyntiad, cysylltwch â’m swyddfa pa bynnag ffordd sydd orau i chi, neu llenwch y ffurflen hon.

 

Digwyddiadau sydd i ddod:

Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd; (Rhithiol)

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

 

Cyfarfodydd Fforwm Ieuenctid; (Rhithiol)

Dydd Iau 25 Chwefror 2021

 Dydd Mercher 17 Mawrth 2021