Er mwyn cael gwybod beth yw eich barn, rwy’n trefnu’r diwrnodau gweithgarwch hyn yn rheolaidd mewn cymunedau ledled Dyfed-Powys.

Rwy’n ymweld ag amryw o sefydliadau megis ysgolion, busnesau, grwpiau gwirfoddol a’r rhai a allai deimlo’n agored niwed.
Mae Diwrnodau Ymgysylltu Cymunedol hefyd yn cynnwys apwyntiadau 20 munud o hyd gydag unigolion sydd á syniadau, meddyliau neu bryderon penodol.

Er mwyn gwneud cais am ymweliad neu apwyntiad, cysylltwch â’m swyddfa pa bynnag ffordd sydd orau i chi, neu llenwch y ffurflen hon.

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  12 Ebr 2019 - 00:01

  Crymych

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  03 Mai 2019 - 00:01

  Powys

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol

  11 Meh 2019 - 00:01

  Aberystwyth