Cymerwch Ran!

Helpwch fi i wneud fy ngwaith! Gwnewch eich rhan dros eich cymuned drwy ymuno ag un o’m cynlluniau gwirfoddol neu drwy ymgysylltu â SCCH neu swyddog heddlu er mwyn sicrhau grant Cronfa’r Comisiynydd.

Os allai’ch busnes neu’ch sefydliad roi gwasanaeth wedi’i gomisiynu i mi a allai helpu i gadw’n cymunedau’n ddiogel, siaradwch ag Alison Perry.

Ac anfonwch eich cwestiynau am blismona lleol ataf – byddaf yn gofyn i’r Prif Gwnstabl am atebion ym Mwrdd Atebolrwydd yr Heddlu. A beth am fynychu un o’r cyfarfodydd misol hyn? Maen nhw ar agor i’r cyhoedd.

Dywedwch wrthyf am eich pryderon, meddyliau a’ch arsylwadau. Rwy’n gwrnado arnoch drwy ymweld â chymunedau lleol a chynnal arolygon.

A chadwch lygad allan am swyddi gwag sydd gennyf.

 

 

Anhapus â’r heddlu neu fy swyddfa?

Rhowch wybod i’n Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus – byddan nhw’n cael ateb i chi.

Galwch 01267 226044