Praesept Heddlu

Cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn heddiw (ddydd Gwener 25 Ionawr 2019) y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu £2 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Derbyniwyd cynnig y Comisiynydd he…

25 Ionawr 2019

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun

Dyfodol Gorsaf Heddlu Abergwaun Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi penderfynu y bydd yr Heddlu’n parhau i weithredu o Orsaf Heddlu cyfredol Aberdaugleddau yn y tymor byr. Gosodwyd tri dewis gerbron y cyhoedd mewn arolwg ymgyn…

15 Ionawr 2019