Pobl ifanc i lunio dyfodol plismona yn Nyfed-Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn lansio ymgynghoriad heddiw, mewn cydweithrediad â Hafan Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a fydd yn ceisio barn pobl ifanc am blismona a throsedd, ac yn sicrhau bod barn pobl ifanc yn…

06 Ionawr 2020

Knife angel

Pam fod yr Angel Cyllyll yn y Drenewydd? Hwn yw’r tro cyntaf i’r Angel Cyllyll ymweld â Chymru, ac rydyn ni’n falch ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau Powys fel ei leoliad o ddewis. Mae’r Angel Cyllyll yn teithio drwy’r DU gan bwyll mewn ymdrech i go…

03 Ionawr 2020

First Time for the Knife Angel to visit Wales, 4 – 29 January 2020, Oriel Davies Gallery, Newtown

Why is the Knife Angel in Newtown? This is the first time for the Knife Angel to visit Wales and we are pleased that we have been able to secure Powys as its chosen destination. The Knife Angel is slowly touring the UK in a bid to raise awareness o…

02 Ionawr 2020