Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn rhoi llwyfan i blant leisio eu barn

Nos Fercher 17 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, glwb drama o Gaerfyrddin i Bencadlys yr Heddlu yn rhan o weithgareddau Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 2018.   Daeth Clwb Drama Theatr Gened…

18 Hydref 2018

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gwrando ar lais pobl ifanc yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn yn cefnogi gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at wrando ar lais pobl if…

15 Hydref 2018

Adroddiad ac Arolwg Cyhoeddus Blynyddol y Panel Heddlu a Throseddu

Mae'r Panel Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynrychiolwyr ledled Dyfed-Powys a rôl y Panel yw cefnogi'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a sicrhau ei fod yn atebol, a helpu i roi mwy o lais i bobl leol o ran sut y mae'r Heddlu yn gwasanaethu ein cymuneda…

11 Hydref 2018

Race Council Cymru 2018 (1)

Cliciwch yma i weld yr erthygl.

01 Hydref 2018