Defnydd o Rym

Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn dal yr Heddlu i gyfrif mewn adolygiad o ddefnydd Swyddogion o rym Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi cynnal arolwg o ddefnydd Swyddogion Heddlu o rym, ac y mae wedi ei sicrhau nad o…

21 Tachwedd 2018

Gorsaf Heddlu Abergwaun

Y Comisiynydd yn annog preswylwyr Abergwaun i ddweud eu dweud am ddyfodol yr orsaf heddlu   Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn awyddus i’r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfodol gorsaf heddlu Abergwaun.   Mae’r Comisiyn…

15 Tachwedd 2018