Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu nawr yn weithredol yn Aberdaugleddau   Mae pedwar camera teledu cylch cyfyng nawr wedi eu gosod yn Aberdaugleddau, Sir Benfro.   Maent wedi eu lleoli yn Stryd Siarl Uchaf, Stryd Siarl Isaf, Teras Hamilton a Great Nor…

28 Rhagfyr 2018

Oriau Agor Nadolig - Christmas Opening Hours

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24 Rhagfyr a 1 Ionawr.  Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb ar 2 Ionawr.  Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999.   The Police and Crime Commissioner’s Office for…

20 Rhagfyr 2018

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn lansio Fforwm Ieuenctid ac yn cyfarfod ei Lysgenhadon Ieuenctid newydd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi lansio’i Fforwm Ieuenctid cyntaf yn ystod digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Lansiwyd Fforwm Ieuenctid ar gyfer plismona a throseddu’r Comisi…

18 Rhagfyr 2018

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig

Cais Llwyddiannus am Arian i Gefnogi Dioddefwyr Trais Domestig Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Heddlu Dyfed-Powys wedi llwyddo i dderbyn arian o Grant…

17 Rhagfyr 2018

Datganiad wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, ynglŷn â Chyhoeddiad Setliad Dros Dro'r Heddlu Mae’r Swyddfa Gartref yn camarwain y cyhoedd

Wedi oediad poenus, fe gyhoeddwyd Setliad Dros Dro’r Llywodraeth sydd yn cadarnhau sefyllfa Heddlu Dyfed-Powys yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.  Ar yr olwg gyntaf mae’n ymddangos fel bydd Heddlu Dyfed-Powys yn profi cynnydd ariannol o £8.1 miliwn…

14 Rhagfyr 2018

Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid- Llwyddiant Cynnig ar y Cyd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru wedi dod ynghyd i sicrhau cyllid i ymdrin ag achosion creiddiol troseddau trais difrifol, drwy ymyrraeth gynnar a gwaith atal.   Yn Ebrill 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth ei Strategaeth Trais Difrifol, gan oso…

10 Rhagfyr 2018

Cyllid a Phraesept yr Heddlu yn 2019/20

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2019/20.   Wrth lansio’r ymgynghoriad ar gyfer praesept heddlu 2019/20, dywedodd Dafydd Llywelyn: “Rydw i wedi gofyn i’r…

10 Rhagfyr 2018