Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n sbarduno gwelliannau o ran darparu gwasanaethau a gwella'r dull o leihau niwed drwy gamddefnyddio sylweddau (1)

Ar Ragfyr 13, cyd-gadeiriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, Uwchgynhadledd Atal Trawsbartneriaeth gyda Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd a Chadeirydd Bwrdd Cynllunio Ardal Hywel Dda. Canolbwyntiodd y digwyddiad ar sut y ga…

24 Rhagfyr 2019

Ymgyrch Plismona Gwrthderfysgaeth

Cwestiynau Cyffredin Pa fath o ymddygiad neu weithgarwch allai gael ei ystyried yn amheus?   Mae enghreifftiau o ymddygiad neu weithgarwch amheus yn cynnwys: Llogi cerbydau mawr neu gerbydau tebyg heb reswm amlwg. Prynu neu cadw llawer iawn o gemeg…

12 Rhagfyr 2019

Mynnwch ddweud eich dweud yn yr Ymgynghoriad ar gyfer Cyllid a Phraesept yr Heddlu 2020/21

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu ar gyfer 2020/21. Wrth lansio’r ymgynghoriad ar gyfer praesept heddlu 2020/21, dywedodd Dafydd Llywelyn: "Wrth i ni aros am setlia…

05 Rhagfyr 2019