Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn rhaglen Beilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol

Ar yr 28ain o Chwefror 2020 cyfarfu Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, â’i holl Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol (ICVs) sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun Peilot Arsylwyr Dalfeydd Annibynnol (ICOP). Dyfed-Powys yw'r unig lu o G…

28 Chwefror 2020

Dylanwad menter newydd Seaside Kicks

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn ymfalchio ar ddylanwad menter newydd yn Llanelli – Seaside Kicks.   Yn dilyn derbyn nawdd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, mae menter newydd i ieuentid wedi ei sefydl…

26 Chwefror 2020

Seaside Kicks

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn ymfalchio ar ddylanwad menter newydd yn Llanelli – Seaside Kicks.  Yn dilyn derbyn nawdd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, mae menter newydd i ieuentid wedi ei sefydlu…

26 Chwefror 2020

Police and Crime Commissioner holds the Force to account in review of victim withdrawal in Dyfed Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi cynnal adolygiad o gyffredinolrwydd a ffactorau sy'n effeithio ar ddioddefwyr yn tynnu'n ôl, ac mae e wedi gwneud nifer o argymhellion er mwyn sicrhau y cyflwynir y gwasanaeth gora…

21 Chwefror 2020

Councillors praise PCC for introduction of CCTV infrastructure

Dydd Gwener 15 Chwefrof 2020, cynhaliodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddigwyddiad arbennig ym mhencadlys Heddlu Dyfed Powys i ddathlu cwblhau’r prosiect o ailgyflwyno isadeiledd Teledu Cylch Cynfyng (TCC) newydd mewn 24 tref yn…

19 Chwefror 2020

Police and Crime Commissioner sets lowest council tax increase in Wales.

Heddiw (dydd Gwener 7fed Chwefror), cyhoeddodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, y bydd yn cynyddu praesept yr heddlu o £1 y mis, gan barhau i fod â’r praesept Treth Gyngor isaf yng Nghymru. Bydd y cynnydd yn ei alluogi i f…

07 Chwefror 2020

Rydyn ni wedi ffarwelio â’r Angel Cyllyll a wnaeth argraff fawr ar ôl iddo gyrraedd y Drenewydd, ond mae’r neges gref yn erbyn trais ac ymddygiad ymosodol yn waddol parhaus

Ar ddydd Sadwrn 25 Ionawr, cynhaliwyd seremoni gloi yn y Drenewydd er mwyn nodi ymadawiad yr Angel Cyllyll. Daeth cannoedd o bobl i gymryd rhan mewn gorymdaith olau cannwyll.   Y Drenewydd oedd y lle cyntaf yng Nghymru i groesawu’r Angel Cyllyll, wrt…

04 Chwefror 2020

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol

04/02/2020 Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn ymagwedd newydd tuag at gyllido cymunedol Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn buddsoddi mewn cronfa newydd yn dilyn y gwaith adfywio diweddar o ran strwythur Plismo…

04 Chwefror 2020