Teledu Cylch Cyfyng i Aberteifi

Mae pedwar camera newydd yn cael eu gosod yn Aberteifi fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Yr wythnos hon cychwynnodd y gwaith ar y rhag…

28 Mawrth 2019

Camerâu TCC yn y Drenewydd

Y gwaith o osod camerâu TCC yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon   Yr wythnos hon, cychwynnodd y gwaith o osod saith camera uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd.   Mae’r contractwr, Baydale Control Systems Cyf, wedi dechrau gosod y camerâu yn…

15 Mawrth 2019

Comisiynyd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentesiathau

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn reswm i ddathlu Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol, yn dilyn blwyddyn gyntaf llwyddiannus ei brentis yn y swydd. Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth gyflogi prentis, ac fe oedd y Comisiynydd cyntaf…

08 Mawrth 2019

Camerâu teledu cylch cyfyng - Sir Benfro

Mae’r gwaith bron wedi ei gwblhau wrth osod camerâu teledu cylch cyfyng yn y tair tref olaf yn Sir Benfro. Bydd cyfanswm o ddeg o gamerâu wedi eu gosod - pedwar ym Mhenfro, pedwar yn Noc Penfro a dau yn Aberdaugleddau. Penderfynwyd ar leoliadau’r c…

06 Mawrth 2019