Bant a nhw! Mae’r Comisiynydd ar gefn ei feic #TourdeForce

Mae Dafydd Llywelyn a grwp o swyddogion gwrol wedi cychwyn ar eu taith heriol, gan feicio 496 milltir i ymweld gyda phob gorsaf heddlu yn ardal y Llu.  Gadawodd y grwp yn gynnar bore ‘ma i gychwyn y sialens a fydd yn cymryd pump diwrnod i’w gyflawni.…

30 Ebrill 2018

SCHTh Taith Beicio Elusenol #TourdeForce

Ar Ebrill 30ain bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn ymgymryd â Thaith Seiclo Elusennol i ymweld â phob Gorsaf Heddlu o fewn Dyfed-Powys er mwyn codi arian i lansio Safer Dyfed-Powys Diogel. Elusen newydd yw hon y mae y…

25 Ebrill 2018

Newidiadau’n arwain at fwy o gymorth ar gyfer dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol

O 1 Ebrill 2018, bydd dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn derbyn cymorth gan y gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion, Goleudy. Mae Goleudy’n cael ei gomisiynu gan Dafydd Llywelyn, Comisiyn…

10 Ebrill 2018