Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn annog grwpiau cymunedol y Drenewydd i fanteisio ar gyllid newydd sydd ar gael

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi galw ar grwpiau cymunedol o ardal y Drenewydd i fanteisio ar gyllid newydd sydd ar gael ar gyfer mentrau sy'n anelu at wella diogelwch cymunedol yn yr ardal. Trwy'r Tîm Plismona Bro lleol yn…

17 Ebrill 2020

Mental health and wellbeing during the coronavirus(COVID-19)

Dymuna Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys dynnu eich sylw at ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth, sy’n rhoi cyngor ynghylch sut i ofalu am eich lles ac iechyd meddwl yn ystod y coronafeirws (COVID-19). Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y…

08 Ebrill 2020