Police and Crime Commissioner to hold public meeting with Llanelli residents as part of Public Consultation on new Carmarthenshire Policing Hub and Custody Suite

Ddydd Mercher, 27 Mai 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gyfer preswylwyr yn ardal Llanelli a’r gymuned ehangach fel rhan o Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddatblygiad Hwb Plismona ac Ystafell Ddalf…

20 Mai 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu â'r gymuned ddigidol

Ddydd Mercher, 13 Mai 2020, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei gyfarfod cyhoeddus rhithiol cyntaf trwy gyfleusterau fideo-gynadledda i drigolion Sir Benfro fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol digidol ar gyfer y rha…

13 Mai 2020

Travel restrictions still apply across the force area to safeguard local communities from the spread of COVID-19

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi pwysleisio bod cyfyngiadau teithio yn parhau mewn lle yn Dyfed-Powys, ac ar draws Cymru, ynghanol pryderon y gallai cyhoeddiad Llywodraeth y DU dros y penwythnos greu dryswch o blith y cyhoedd. …

12 Mai 2020

Police and Crime Commissioner maintains effective and appropriate scrutiny and accountability work despite Government Social Distancing measures

Er gwaethaf y mesurau ymbellhau cymdeithasol cyfredol, mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi parhau i gynnal ei ymrwymiadau craffu ac atebolrwydd yn llwyddiannus, drwy gofleidio'r defnydd o dechnoleg. Ddydd Llun, 11eg o Fai 2020,…

11 Mai 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn signs Open letter to Public urging people not travel to Wales for this Bank Holiday

Mewn Llythyr Agored at y cyhoedd heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn wedi annog pobl i beidio â theithio i Gymru, ac i ardal Dyfed-Powys yn arbennig ar gyfer Gŵyl Banc mis Mai y penwythnos hwn. Mae'r llythyr, sydd h…

06 Mai 2020

Police and Crime Commissioner reveals plans for proposed new Policing Hub and Custody Suite as part of public consultation on ambitious new sustainable build

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi rhyddhau dogfennau cynllunio ar gyfer adeiladu Hwb Plismona ac Ystafell Ddalfa newydd ar gyfer Heddlu Dyfed Powys, i'w hadeiladu ar dir i'r gorllewin o Heol Aur, Dafen, Llanelli. Mae'r adeila…

05 Mai 2020