Preswylwyr Brechfa’n dweud eu dweud

Preswylwyr Brechfa’n dweud eu dweud yn dilyn rêf anghyfreithlon  Daeth llond neuadd i gwrdd â Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Mark Collins, Prif Gwnstabl yr Heddlu, ar ôl iddynt gynnal cyfarfo…

19 Mehefin 2018

Cofnodion o gyfarfod Neuadd Gymunedol Brechfa

Mae copi o gofnodion Cyfarfod Cyhoeddus Cymuned Brechfa ar gael yma.

14 Mehefin 2018

Ymwelydd annibynnol â dalfeydd yn siarad am derfysgoedd a newidiodd ei bywyd

12 Meh 2018 Mae ymwelydd annibynnol â dalfeydd wedi siarad am y ffordd y newidiodd terfysgoedd treisgar Brixton yn 1981 ei golwg ar fywyd. Mae Mandy Walker o Sir Drefaldwyn yn gwirfoddoli i Heddlu Dyfed-Powys fel ymwelydd annibynnol â dalfeydd –…

12 Mehefin 2018