Commissioner highlights value of youth work in tackling crime

Datganiad i'r Wasg Dydd Gwener 28 Mehefin 2019   I nodi ‘Wythnos Gwaith Ieuenctid ’yng Nghymru, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cydnabod pwysigrwydd rôl gweithwyr ieuenctid wrth atal pobl ifanc rhag ymwneud â throse…

28 Mehefin 2019

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC   Mae camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn Llandrindod a’r Trallwng ac maent nawr yn fyw ac yn recordio o fewn y trefi hyn ym Mhowys.  Gosod…

25 Mehefin 2019

(Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin) Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth!

03/06/2019 Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr - Gallwch wneud gwahaniaeth! Gwirfoddolwch gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys i gael cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau plismona lleol.   Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 yr wythnos h…

03 Mehefin 2019