Caethwasiaeth fodern, 'County Lines' a dwyn da byw a pheiriannau: Ydyn ni’n gwneud digon i fynd i’r afael â Throseddu Gwledig yng Nghymru?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, yn croesawu panel o arbenigwyr i Fforwm Troseddau Gwledig 2018 yn y Sioe Frenhinol. Ddydd Llun, 23 Gorffennaf, daeth torfeydd o ymwelwyr i Lanelwedd i fwynhau gweithgarwch bywiog y Sioe Frenhinol. A…

26 Gorffennaf 2018

A ydyn ni’n gwneud digon i fynd i’r afael â Throseddau Gwledig?

Dafydd Llywelyn yn croesawu panel o arbenigwyr i'r Fforwm Troseddu Gwledig yn Sioe Frenhinol Cymru Dyfed-Powys yw'r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, gyda llawer o’i thiriogaeth yn syrthio o fewn ardaloedd mewndirol gwledig ac ardaloedd cefn g…

20 Gorffennaf 2018

Dafydd Llywelyn Cyflawni ei Addewid i Ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng

Mae cytundebau wedi eu dyfarnu a bydd gwaith yn dechrau’r mis hwn (Gorffennaf) i ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng mewn 17 tref ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.   Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflawni proses caffael dryl…

09 Gorffennaf 2018