Commissioner welcomes pay announcement, but asks “who’s paying?”

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn croesawu’r cyhoeddiad ynghylch cyflogau swyddogion heddlu'r wythnos hon, ond mae’n gofyn pwy fydd yn gorfod talu’r pris.  Ar ôl blynyddoedd o rewi cyflogau a chynnydd mewn costau byw, mae’r Comisiyny…

23 Gorffennaf 2019

Police Commissioner teams up with Aber University to launch New Rural Crime Study at Royal Welsh Show

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ac ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gofyn i ffermwyr am eu barn ar sut y mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â throseddu gwledig. Mae’r Comisiynydd ynghyd â Dr Wyn Morris o…

22 Gorffennaf 2019

DPP PCC introduces drug amnesty bins to protect Ryal Welsh revellers

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywleyn, yn annog unrhyw un sy'n cario cyffuriau yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru eleni i' w gadael mewn biniau amnest arbennig. Gyda disgwyl i filoedd ymweld â'r sioe a digwyddiadau eraill…

19 Gorffennaf 2019

OPCC PCC wins Arts Business and Young People Award

Yng Ngwobrau Arts & Business Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar, cyflwynwyd ‘Gwobr Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc’ i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys (Swyddfa’r Comisiynydd) am ei phartneriaeth arloesol gyda Chwmni Theatr Arad…

19 Gorffennaf 2019

Over £100,000 awarded to community projects by Police & Crime Commissioner (1)

12/07/2019   Dros £100,000 yn cael ei wobrwyo gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i Brosiectau Cymunedol   Ym mis Ebrill 2019, lansiodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys raglen gyllido - Cronfa Gymunedol y Comisiynydd - ll…

12 Gorffennaf 2019

Dyfed-Powys Police & Crime Commissioner takes on chairmanship of All Wales Policing

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro…

11 Gorffennaf 2019

Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan

11/07/2019 Mae Comisiynydd yr Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn Cadeiryddiaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan Mae Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cynrychioli trigolion Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am y tro c…

11 Gorffennaf 2019

Y Comisiynydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha mewn ymateb i bryderon diogelwch cymunedol

Heddiw (5 Gorffennaf), cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y bydd yn buddsoddi £50,000 yn wardiau Glan-y-môr a Thyisha. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad diweddar lle tynnwyd sylw at nifer o bryderon diogelwch cymunedol, gan…

05 Gorffennaf 2019

Cyfle i Dendro!

Cyfle i dendro! Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi cyfle cyffrous i wneud cais i ddarparu cynllun dargyfeirio troseddwyr ledled Dyfed-Powys. Mae’n fenter sy’n newid diwylliant ac sy’n ceisio mynd i’r afael â gwraidd problem troseddu. I weld y cyfle hwn:…

05 Gorffennaf 2019