Police and Crime Commissioner Publishes his 2019.20 Annual Report in a series of Video Productions to encourage more engagement with the Public

Ar 31 Gorffennaf cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn ei Adroddiad Blynyddol sy'n edrych yn ôl ar gyflawniadau allweddol 2019-2020 a'r cynnydd sylweddol a wnaed yn erbyn y blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun yr Heddlu a Thro…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau cyllid o £200k o Gronfa ‘Safer Streets’ y Swyddfa Gartref, i weithio gyda phartneriaid lleol er mwyn lleihau trosedd a gwneud cymunedau'n fwy diogel yn ardal Llanelli.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £195,673 o Gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref i weithio gyda phartneriaid diogelwch cymunedol lleol yn Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael â throseddu yn ardaloedd…

28 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu cydnabyddiaeth a chanmoliaeth i waith cydweithredol rhwng Heddluoedd Cymru mewn adroddiad cenedlaethol

Mae gwaith cydweithredu rhwng Heddluoedd Cymru wedi’i ganmol mewn adroddiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan HMICFRS - Adroddiad PEEL, ‘The Hard Yards’. Yr wythnos hon, cyhoeddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei M…

22 Gorffennaf 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn sicrhau buddsoddiad cenedlaethol o £118k i recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, wedi llwyddo i sicrhau cyllid ychwanegol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer recriwtio Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol ychwanegol i’r ardal. Mae Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annib…

22 Gorffennaf 2020

Y Drenewydd i ddweud ei ddweud am gyllid gwerth £20,000 ar gyfer prosiectau cymunedol

Bydd trigolion y Drenewydd yn cael cyfle i bleidleisio dros ba brosiectau cymunedol ddylai gael arian ychwanegol yn dilyn buddsoddiad gan Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys Dafydd Llywelyn. Cynhelir digwyddiad rhithiol ar 11 Gorffennaf, a fydd…

09 Gorffennaf 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn to hold virtual Public Meeting for Carmarthenshire residents as part of digital Community Engagement Day

On 10 July 2020, Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn will hold a public meeting for Carmarthenshire County residents as part of a digital Community Engagement Day his office is organising. This will be the Commissioner’s se…

01 Gorffennaf 2020