Cyflwyniad ar gyfer y marc ansawdd tryloywder

Adolygodd CoPaCC allu’r CHTh i fodloni ei gyfrifoldebau statudol o ran tryloywder am y tro cyntaf flwyddyn ar ôl yr etholiadau CHTh cyntaf. Ers hynny, mae 26 SCHTh wedi derbyn Marc Ansawdd Tryloywder, sy’n arwydd o safonau uchel mewn perthynas â thry…

13 Medi 2018

Cyswllt Cymunedol

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn diweddaraf Cyswllt Cymunedol.

12 Medi 2018

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu Nawr yn Weithredol yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu

Dydd Llun, Medi 3, 2018   Mae’r gwaith i ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu wedi ei gwblhau ac mae’r 23 camera nawr yn fyw ar draws y ddwy dref.   Cyflawnwyd y gwaith fel rhan o ailfuddsoddiad y Comisiynydd Heddl…

03 Medi 2018