Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner chairs second All Wales Policing Group

Bydd Dafydd Llywelyn, eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, heddiw’n cynrychioli preswylwyr Dyfed-Powys wrth iddo gadeirio Grŵp Plismona Cymru Gyfan am yr eildro. Daw Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid Cymru at ei gilydd yn fisol i ff…

26 Medi 2019

Mae’n rhaid i swyddogion heddlu newydd gwir adlewyrchu’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, medd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi mynegi ei ddyhead am y cynnydd yn nifer y swyddogion heddlu er mwyn gwir adlewyrchu a chefnogi’r cymunedau y byddant yn eu gwasanaethu. Mae’r Prif Weinidog, Boris Johnson, wedi cyh…

12 Medi 2019

Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot

02/09/2019 Gwell amddiffyniad ar gyfer pobl yn nalfa’r heddlu sy’n agored i niwed, wrth i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gofrestru ar gyfer cynllun peilot Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cadarnhau ma…

02 Medi 2019