12 Awst 2019

Swydd Interniaeth Wag: £315 yr wythnos am 10 wythnos

 Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Llangynnwr, Caerfyrddin

 

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle unigryw ar gyfer Interniaeth Myfyrwyr, wedi’i noddi gan Santander.

 Am fwy o wybodaeth - dilynwch >>> http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-swyddfa/ymunwch-ar-tim/