14 Mai 2019

**** Y dyddiad cau wedi dod i ben !! ****  Cyflwynwch eich ceisiadau am Cyllid sydd ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24ain Mai 2019. Gallwch weld y canllawiau cyllido a’r ffurflenni cais ar Wefan y Comisiynydd http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/ariannu-cymunedol-y-comisiynydd/, neu drwy gysylltu gyda Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 01267 226440 / opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.

 

Cewch wybodaeth bellach ynghylch Cronfa Gymunedol y Comisiynydd, yn ogystal â pha sefydliadau sydd eisoes wedi derbyn cyllid, ar wefan Heddlu Dyfed-Powys: http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/ariannu-cymunedol-y-comisiynydd/

Os hoffech drefnu cyfweliad gyda’r Comisiynydd neu ei Ymgynghorydd Cyllido Allanol, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd.

 

Am wybodaeth bellach ynghylch rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, ewch at y wefan http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/rôl-y-comisiynydd-yr-heddlu-a-throseddu/