Categori Swm (£)
Costau staff 685000
Costau rhedeg OPCC 336000
Ymchwil a phrosiectau cymunedol 0
Cyllideb net comisiynu 972000
Cyllideb Estadau Staff 3736000