Categori Swm (£)
Costau staff 703000
Costau rhedeg OPCC 284000
Ymchwil a phrosiectau cymunedol 0
Cyllideb net comisiynu 958000
Cyllideb Estadau Staff 3993000