Sefydlwyd y Panel Sicrhau Ansawdd er mwyn craffu ar ansawdd cyswllt yr Heddlu â’r cyhoedd, mewn modd tryloyw ac annibynnol, ar ran y cymunedau o fewn ardal Dyfed-Powys.

Bydd y Panel yn craffu ar brosesau feysydd o gysylltiad yr Heddlu â’r cyhoedd, er enghraifft, achosion cwyn, cofnodion Stopio a Chwilio a'r ffordd mae’r heddlu’n trin galwadau a dderbynnir gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999. Mae materion a godir yn cael eu hystyried gan yr arweinyddion adran berthnasol a rhoddir diweddariadau imi.