Mae lles cŵn yr heddlu’n flaenoriaeth uchel; rhaid i’r ffordd maen nhw’n cael eu trin fod yn effeithiol, dyngarol, moesegol a thryloyw.

Mae gwirfoddolwyr ar gyfer fy Nghynllun Lles Anifeiliaid yn edrych ar amodau cŵn Dyfed-Powys. Mae pob un o drinwyr cŵn yr heddlu’n derbyn ymweliad gan wirfoddolwr o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae materion a godir yn cael eu hystyried gan arolygwyr heddlu a rhoddir diweddariadau imi.

Am ragor o fanylion ynghylch gwirfoddoli, cysylltwch â’m swyddfa ar 01267 226440

neu ebostiwch: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.