Heddwyn Thomas

Mae hyn yn cynnwys rheoli a chynnal pob adeilad ledled yr heddlu, yn ogystal â phrosiectau adeiladu newydd ac adnewyddiadau mawr.

Beth yw’r peth mwyaf pleserus am eich rôl?

Amrywiaeth y gwaith a’r ffaith bod pob dydd yn wahanol.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

Ychydig dros ddwy flynedd.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Gweithiais i gwmni Ystâd Real a Rheoli Eiddo am ychydig dros 19 mlynedd gan reoli amryw o gyfleusterau ledled y Deyrnas Unedig.

 

Gradd Cyflog: £60,768 - £64,857