Alison Perry

Rydw i'n arwain y geaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau comisiynu sy'n cefnogi'r CHTh i droswglwyddo ei ymrwymiadau fel y nodir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu.  Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda'r heddlu a phartneriaid eraill i drosglwyddo gwasanaethau dioddefwyr, diogelwch cymunedol a chyfiawnder lleol.

 

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich rôl?

Fy mod i'n gallu darparu gwasanaethau sy'n cefnogi pobl fregus o fewn ein cymunedau a gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

 

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

Ers lonawr 2014.

 

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Mae fy nghefndir i mewn comisiynu a rheoli perfformiad ym meysydd diogelwch cymunedol a chamddefnyddio sylweddau.