Paul Bowen

Cyflwyno gwasanaeth prosiectau bach a chynnal yn unol â’r Cynllun Heddlu a Throseddu ac anghenion Heddlu Dyfed-Powys.

Beth yw’r peth mwyaf pleserus am eich rôl?

Yr heriau dyddiol gwahanol a gweithio gyda thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

Roeddwn i yn y swydd hon gyda HDP ers 3/11/2014 cyn cael fy mhenodi i SCHTh ar 1/4/2017.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Cychwynnais weithio i HDP yn yr Adran Ystadau ym mis Medi 2008. Cyn hynny, bûm yn gweithio i gwmni tirfesur cenedlaethol a Chyngor Sir Ceredigion.