Andrew Rees

Rwy’n rheoli ac yn cydlynu Ystâd weithredol Heddlu Dyfed-Powys. Mae elfennau hanfodol hyn yn cynnwys cydymffurfio statudol, gwaith cynnal ymatebol, cyngor ystadau, cyflwyno amgylcheddau a gweithleoedd addas ar gyfer ymwelwyr a swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys.

Beth yw’r peth mwyaf pleserus am eich rôl?

Mae pob dydd yn her wahanol. Hefyd, ymrwymiad ac ymroddiad y tîm.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

8 mlynedd (7.5 mlynedd HDP) a (0.5 mlynedd SCHTh).

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Partner a Syrfëwr Rheoli ar gyfer ymgynghoriaethau amlddisgyblaeth o Benseiri a Syrfewyr, a Rheolwr Ystadau Coleg Sir Gâr yn flaenorol.