Dyddiad cau: 10 Mawrth 2021 - 23:55

Lleoliad: Pencadlys

Cyflog: Gradd D £22,599 -£24,546

Oriau gweithio: Full time 37 hours

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Cymorth Busnes SCHTh. Os ydych yn credu bod gennych y sgiliau a’r angerdd ar gyfer y rôl hon yna cliciwch ar y ddolen isod i weld proffil y rôl. Os ydych yn credu mai dyma’r swydd i chi, yna cwblhewch ffurflen gais, gan nodi tystiolaeth yn erbyn pob cyrhaeddiad penodol a generig (sydd fel arfer i’w cael ar dudalen olaf y proffil rôl).

Cyfeiriwch hefyd at y canllawiau i ymgeiswyr ar ein gwefan sy’n darparu mwy o fanylion ynghylch sut i gwblhau eich cais.

Swydd dros dro yw hon hyd am: 12 mis.

Cynhelir cyfweliadau ar: 17/03/2021

Bydd yna hefyd profion cymraeg ar gyfer y rol hon.

Lefel o allu'n y Gymraeg sy'n angenrheidiol? 3

Proffil rôl

Gwneud Cais