Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn y swyddfa.

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2019 - 13:56

Rydyn ni wrthi’n recriwtio ar gyfer y Cyd-bwyllgor Archwilio!

Am fwy o wybodaeth am y rôl cliciwch yma

I lawr lwytho ffurflen gais cliciwch yma