Swyddog Cyllid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mi fydd yr unigolyn yn hwyluso, cyd-drefnu, cynnal a monitro rheolaeth gyllid a phrosesau materion ariannol o fewn Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu gan sicrhau gweithrediad esmwyth ac effeithiol yr adran Ystadau, y Swyddfa a Gwasanaethau Comisiynu.

Bydd y broses o ddethol rhestr fer yn digwydd ar Mehefin 3, 2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Mehefin 9, 2020

 Lleoliad: SCHTh, Pencadlys yr Heddlu ond yn addas ar gyfer trefniadau gweithio ystwyth • Cyflog: Graddfa Gyflog E – SS26 to SS29 - £25,380 - £28,023 • Cyfeirnod Swydd: OPCC010520 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol Dydd 29.05.2020 • Pecyn: Llawn amser (37 awr yr wythnos)

  proffil rôl 

ffurflen gais

 

Cynllun Cyfryngol Tystion Quality Aelodau'r Bwrdd Sicrhau Ansawdd

https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/appointment/witness-intermediary-scheme-quality-assurance-board/