Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn y swyddfa.

Swyddog Ymgysylltu (Secondiad 6 mis)

 

Pwrpas y Swydd: Cefnogi gweithredu Strategaeth Ymgysylltu SCHTh a darparu cyswllt i hyrwyddo ymgysylltiad Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu â chymunedau lleol. 

 

Cliciwch yma ar gyfer y proffil rol

Cliciwch yma am y ffurflen gais

 

Bydd y broses o ddethol rhestr fer yn digwydd ar Mawrth 23, 2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Mawrth 27, 2020

 

  • Lleoliad: SCHTh, Pencadlys yr Heddlu • Cyflog: Graddfa Gyflog D – SS21 to SS24 - £22,047 - £23,946 • Cyfeirnod Swydd: OPCC010320 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol Dydd 20.03.2020 • Pecyn: Lan hyd Llawn amser (37 awr yr wythnos)