Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn y swyddfa.

Cyfeirnod Swydd: OPCC011019

Dyddiad cau: 06 Tachwedd 2019 - 12:00

Lleoliad: SCHTh, Pencadlys yr Heddlu

Cyflog: Graddfa Gyflog G - SS36 i SS39 £33,771 - £36,525

Oriau gweithio: Lan i 37 awr yr wythnos

Pwrpas y rôl yw i darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r Comisynydd Heddlu a Throseddu er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain ar weithgarwch ymgysylltu yn arbennig.  

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn cael mynediad i’r proffil rôl a ffurflen gais ar gyfer y swydd wag uchod:

 Proffil rôl

Ffurflen Gais

 

Bydd y broses o ddethol rhestr fer yn digwydd ar Tachwedd 12fed 2019

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Tachwedd 22ain 2019