Sefydlwyd y Llawlyfr Craffu Cefnogol i fod yn hyblyg ac yn ymatebol i dueddiadau cyfredol ac adborth cymunedol. Mae bod mewn cysylltiad cyson â’r Heddlu a chael mynediad at ddata perfformiad byw’n gosod SCHTh mewn sefyllfa unigryw i allu cefnogi gwelliannau’r Heddlu.

 

Mae gweithgarwch SCHTh wedi’i dargedu i ategu gwaith archwilio mewnol, gwella parhaus ac Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, yn ogystal â rheolyddion eraill.

 

Cewch hyd i gopi o’r Llawlyfr Craffu Cefnogol fan hyn:

Llawlyfr Craffu Cefnogol