Cefndir

Adolygodd Cymharu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (CoPaCC ) allu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i fodloni eu cyfrifoldebau tryloywder un flwyddyn ar ôl etholiadau cyntaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Ers hynny, mae 26 Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi derbyn y Marc Ansawdd Tryloywder, sef arwydd o safonau uchel o ran tryloywder, llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth.

Cliciwch yma i weld ein Mynegai Tryloywder, canllaw rhwydd i’n holl wybodaeth gyhoeddedig.

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2021

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2020