Mae’r tîm annibynnol hwn yn gwirio ar reolaethau busnes, gweithgarwch ariannol a threfniadau gwrth-dwyll a llygredd y Prif Gwnstabl a minnau.

Mae’n sicrhau ein bod ni’n lliniaru risgiau allweddol. Efallai yr hysbysir ei ddyfarniadau gan y craffu a wneir gan y Panel Heddlu a Throseddu.

Yr aelodau yw:

Martin Evans (Cadeirydd)

Lynne Hamilton 

Kate Curran

 

 

  

 

 

Am restr o Gyfarfodydd y dyfodol cliciwch yma.

 

Dyma restr o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a dolenni i ddogfennau allweddol gan gynnwys adroddiadau blynyddol a dogfen cylch gorchwyl sy’n amlinellu diben a strwythur y pwyllgor.

Darllenwch y 2020/21 Adroddiad Blynyddol

Gorffennaf

 • Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Mawrth

 • Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Tachwedd

Hydref

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

Hydref

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

Hydref

Gorffennaf

Mawrth

Tachwedd

Medi

 • Dydd Mawrth 18 Medi 2018

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

 • Dydd Mercher 06 Rhagfyr 2017

Hydref

 • Dydd Mawrth 31 Hydref 2017

Gorffennaf

Mawrth

Rhagfyr

Medi

Mehefin

Mawrth

Rhagfyr

Medi

Mehefin

Mawrth

Rhagfyr

Medi

 • Dydd Iau 11 Medi 2014

Mehefin

 • Dydd Llun 02 Mehefin 2014

Mawrth

 • Dydd Llun 03 Mawrth 2014

Rhagfyr

 • Dydd Mawrth 03 Rhagfyr 2013

Medi

 • Dydd Sul 01 Medi 2013

Mehefin

 • Dydd Sadwrn 01 Mehefin 2013

Mawrth

 • Dydd Gwener 01 Mawrth 2013