Medrwch ddweud eich dweud trwy fy ymgynghoriadau ac arolygon rheolaidd.

Maen nhw’n cynnwys prosesau mae’n rhaid i mi ymgymryd â nhw megis eich holi ynghylch fy nghynnig blynyddol o ran faint ddylech chi dalu ar gyfer plismona trwy’r dreth gyngor. Rwy’n cynnig dewis o ddulliau ymateb ar gyfer rhain.

Byddaf hefyd yn amlinellu ymgynghoriadau gan ein partneriaid a sefydliadau eraill ar y tudalen hon.

 

 

 

‘YMGYNGHORIAD BYW - Dweud eich dweud ar Flaenoriaethau Plismona a Chyllid yr Heddlu’

Y mae hwn yn gyfle i chi ddylanwadu ar ddau benderfyniad plismona pwysig iawn - (1) Blaenoriaethau Plismona’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer 2021-2025, a (2) eich cyfraniad i blismona lleol drwy braesept yr heddlu, yr ydych yn ei dalu ochr yn ochr â’ch treth gyngor.

Mae’r Comisiynydd yn awyddus i geisio barn preswylwyr, busnesau, grwpiau cymunedol, cynrychiolwyr cymunedol, sefydliadau partner, a dioddefwyr trosedd ar y materion hyn, er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn cael eu cynrychioli wrth iddo wneud penderfyniadau.

Cliciwch yma i gwblhau’r arolwg.  

Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu drafft ar gael yma

Agorodd yr arolwg ar 25 Hydref a bydd yn cau ar ddydd Mawrth 30  Tachwedd.