Medrwch ddweud eich dweud trwy fy ymgynghoriadau ac arolygon rheolaidd.

Maen nhw’n cynnwys prosesau mae’n rhaid i mi ymgymryd â nhw megis eich holi ynghylch fy nghynnig blynyddol o ran faint ddylech chi dalu ar gyfer plismona trwy’r dreth gyngor. Rwy’n cynnig dewis o ddulliau ymateb ar gyfer rhain.

Byddaf hefyd yn amlinellu ymgynghoriadau gan ein partneriaid a sefydliadau eraill ar y tudalen hon.

 

 

 

Cynllun Heddlu a Throsedd 2022-2025: Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cyfle i chi roi eich barn am blismona yn ardal Dyfed Powys er mwyn cynorthwyo’r Comisiynydd i ddatblygu Cynllun Heddlu a Throsedd newydd ar gyfer y dair blynedd nesaf.

Mae’r Comisiynydd yn awyddus I geisio barn preswylwyr, busnesau, grwpiau cymunedol, sefydliadau partner, a dioddefwyr trosedd er mwyn cael ystod eang o safbwyntiau ar flaenoriaethau a phryderon, a fydd yn gymorth i ffurfio asgwrn cefn y Cynllun.

Cliciwch yma