Medrwch ddweud eich dweud trwy fy ymgynghoriadau ac arolygon rheolaidd.

Maen nhw’n cynnwys prosesau mae’n rhaid i mi ymgymryd â nhw megis eich holi ynghylch fy nghynnig blynyddol o ran faint ddylech chi dalu ar gyfer plismona trwy’r dreth gyngor. Rwy’n cynnig dewis o ddulliau ymateb ar gyfer rhain.

Byddaf hefyd yn amlinellu ymgynghoriadau gan ein partneriaid a sefydliadau eraill ar y tudalen hon.