Rwy’n cyhoeddi e-fwletin bob mis – yn ogystal â rhai rhifynnau arbennig.

Tanysgrifio

I danysgrifio i dderbyn e-fwletin, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

 

Rhifynnau blaenorol

Mawrth 2024 - e-fwletin

Chwefror 2024 - e-fwletin

Rhagfyr 2023 - e-fwletin

Tachwedd 2023 - e-fwletin

Medi 2023 - e-fwletin

Gorffennaf 2023 - e-fwletin

Mehefin 2023 - e-fwletin

Ebrill 2023 - e-fwletin

Mawrth 2023 - e-fwletin

Chwefror 2023 - e-fwletin

Rhagfyr 2022 - e-fwletin

Tachwedd 2022 - e-fwletin 

Hydref 2022 - e-fwletin

Medi 2022 - e-fwletin

Awst 2022 - e-fwletin

Gorffennaf 2022 - e-fwletin

Mehefin 2022 - e-fwletin

Mai 2022 - e-fwletin

Ebrill 2022 - e-fwletin

Mawrth 2022 - e-fwletin

Chwefror 2022 - e-fwletin

Ionawr 2022 - e-fwletin

Rhagfyr 2021 - e-fwletin

Tachwedd 2021 - e-fwletin

Hydref 2021 - e-fwletin

Medi 2021 - e-fwletin

Awst 2021 - e-fwletin

March 2021 - Cyswllt Cymunedol 

Ionawr 2021 - Cyswllt Cymunedol

Tachwedd 2020 - Cyswllt Cymunedol

Medi 2020 - Cyswllt Cymunedol

Gorffennaf 2020 - Cyswllt Cymunedol

Mai 2020 - Cyswllt Cymunedol

Mawrth 2020 - Cyswllt Cymunedol

Rhagfyr 2019 - Cyswllt Cymunedol

Hydref 2019 - Cyswllt Cymunedol

Gorffennaf 2019 - Cyswllt Cymunedol 

Mai/Mehefin 2019 - Cyswllt Cymunedol

Mawrth 2019 - Cyswllt Cymunedol

Ionawr 2019 - Cyswllt Cymunedol

Tachwedd 2018 - Cyswllt Cymunedol

Medi 2018 - Cyswllt Cymunedol

Gorffennaf 2018 - Cyswllt Cymunedol

Mawrth 2018 - Cyswllt Cymunedol

Chwefror 2018 - Cyswllt Cymunedol

Rhagfyr 2017– Cyswllt Cymunedol

Mai 2017– Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, yn adlewyrchu ar ei flwyddyn gyntaf yn y swydd.

 

Bwletin Troseddau Gwledig - Mawrth 2021