Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu newyddion fod arolwg o wersyll Penalun ar y gweill gan Brif Arolygydd Annibynnol y Gororau a Mewnfudo

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (CHTh) wedi croesawu newyddion yr wythnos hon fod Prif Arolygydd Annibynnol y Gororau a Mewnfudo (ICIBI) wedi dechrau archwiliad o’r defnydd o westai a barics fel llety lloches wrth gefn, sy’n cyn…

29 Ionawr 2021

Over 100 Community groups across the Dyfed-Powys area benefits from funds of over £200,000 following Police and Crime Commissioner’s new innovative funding process

Mae dros 100 o grwpiau cymunedol ar draws ardal Dyfed-Powys i elwa o gronfeydd cyllid o dros £200,000, yn dilyn digwyddiadau cyllidebu cyfranogol sydd wedi digwydd yn ardal yr Heddlu trwy Dimau Plismona Cymunedol. Daeth yr arian o fuddsoddiad cychwyn…

22 Ionawr 2021

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch Ffyrdd, lle bydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch genedlaethol, 5…

14 Ionawr 2021

Police and Crime Commissioner’s warning to dog owners following recent attacks on livestock in some rural parts of Dyfed-Powys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi rhybudd i berchnogion cŵn eu bod yn wynebu cael eu herlyn os ydyn nhw'n methu â chadw eu cŵn dan reolaeth wrth fynd allan i gerdded mewn ardaloedd gwledig. Daw ei rybudd yn dilyn adr…

08 Ionawr 2021

Police and Crime Commissioner calls for Police Officers to be included on Covid-19 Vaccination priority list

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnwys Swyddogion Heddlu ar restr blaenoriaeth Brechu Covid-19 fel y gellir eu hamddiffyn rhag y feirws ar frys. Cafodd deiseb yn galw am i hyn ddigwydd gael…

05 Ionawr 2021