Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ceisio cefnogaeth y cyhoedd ar gyfer cynllun gwirfoddoli allweddol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn edrych i recriwtio sawl aelod o'r cyhoedd i gefnogi un o'i gynlluniau gwirfoddoli allweddol, y cynllun Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol. Mae Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol, (ICVs), yn aeloda…

28 Hydref 2020

Dosbarthu Pecynnau Atal Troseddu Cymunedol am ddim i breswylwyr yn ardal Llanelli trwy gyllid a sicrhawyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd preswylwyr o ardaloedd Ty Isha a Glanymor yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin, yn derbyn pecynnau atal troseddau am ddim a fydd yn anelu i atal troseddwyr a gwneud y ddwy gymuned yn fwy diogel. Prynwyd y pecynnau atal trwy gyll…

27 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn annog trigolion i barchu rheoliadau’r cyfnod clo newydd

Heddiw mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn annog trigolion lleol i barchu’r rheoliadau clo newydd a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener. Mae nifer yr achosion Coronafeirws wedi parhau i gynyddu dros yr wythnosau diweth…

23 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal gweminar i bobl ifanc ar Droseddau Casineb fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Nos Fawrth, 13eg Hydref, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cynnal gweminar i bobl ifanc fel…

09 Hydref 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn mynnu ymddiheuriad y Swyddfa Gartref i drigolion lleol Sir Benfro

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys heddiw yn mynnu bod y Swyddfa Gartref yn ymddiheuro’n gyhoeddus i drigolion Sir Benfro am y diffyg ymgysylltiad cyhoeddus ynghylch defnyddio gwersyll y weinyddiaeth amddiffyn yn Penalun i gartrefu ceiswyr…

01 Hydref 2020