Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ymrwymo i sicrhau sefydliad cynaliadwy, gwyrddach yn Nyfed-Powys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi ymrwymo i sicrhau bod Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) yn gweithredu mewn ffordd gwyrddach, mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar yn y dyfodol ar ôl gweld sefydliad…

27 Tachwedd 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gwrdd ag Arweinwyr Iechyd Meddwl fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Rhithiol

Ddydd Iau, 26/11/20, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol lle bydd yn cwrdd â sawl partner, sefydliad a chynrychiolwyr cymunedol o bob rhan o ardal Dyfed-Powys, yn ogystal â'r Arweinydd…

26 Tachwedd 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i ddarlledu sgwrs fyw gyda Phrif Weithredwr y Bwrdd Iechyd -Steve Moore

Nos Fercher, 25.11.20, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn darlledu sgwrs fyw gyda Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore ar gyfryngau cymdeithasol. Steve Moore fydd pedwerydd gwestai PCC Llywelyn ar ei gy…

23 Tachwedd 2020

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner welcomes Premier League Kicks initiative to Pembroke Dock

Ddydd Gwener 13/11/20, ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn â Doc Penfro, i fynychu lansiad menter newydd Premier League Kicks yn yr ardal. Cymerodd o gwympas 90 o bobl ifanc o ardal Doc Penfro ran yn y sesiwn gyntaf nos Wener a…

13 Tachwedd 2020

Disgwyl i grwpiau cymunedol ledled Dyfed-Powys elwa o gyllid o £140,000 gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd wrth i nifer o ddigwyddiadau cyllidebu cyfranogol gael eu cynnal ledled yr ardal.

Disgwylir i sawl grŵp Cymunedol ar draws ardal Dyfed-Powys elwa o gronfa o £140,000, dros yr wythnosau nesaf wrth i sawl digwyddiad cyllidebu cyfranogol gael eu cynnal ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys trwy Dimau Plismona Cymunedol. Mae’r buddsoddiad…

10 Tachwedd 2020