Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau £50K pellach i sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig parhaus

Datganiad I’r Wasg 17.12.20 Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn sicrhau £50K pellach i sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig parhaus Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd…

17 Rhagfyr 2020

Police and Crime Commissioner launches Safer Streets small grant scheme for charities, voluntary organisations and community groups in the Llanelli area

Ddydd Mercher, 16 Rhagfyr 2020, lansiodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn gynllun grant bach y Gronfa Safer Streets, ar gyfer elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol yn ardal Llanelli gyda'r nod o leihau troseddau caffael, a chreu…

16 Rhagfyr 2020

Mynnwch ddweud eich dweud ar gyllid a blaenoriaethau’r heddlu

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllid yr heddlu a blaenoriaethau plismona, gan roi cyfle i’r cyhoedd ddylanwadu ar flaenoriaethau plismona pwysig. Dau o brif gyfrifoldebau’r Comi…

08 Rhagfyr 2020

Planning application submitted for construction of new Carmarthenshire Policing Hub and Custody Suite

Ddydd Gwener, 04.12.20, cadarnhaodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, fod cais cynllunio wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer adeiladu Hwb Plismona ac Ystafell Ddalfa newydd ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, i’w adei…

04 Rhagfyr 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn rhybuddio cynghorwyr lleol a'r cyhoedd am dwyll seibr wrth i lawer gael eu targedu gan Droseddwyr

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi rhybuddio Cynghorwyr Sir, Tref a Chymuned lleol, ynghyrd a’r cyhoedd, o weithgaredd twyllodrus posib wrth i sawl aelod o’r cyhoedd gael eu targedu gan droseddwyr. Mae manylion cyswllt…

02 Rhagfyr 2020