Dyfarnu Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd am y drydedd flwyddyn yn olynol

Dyfarnu Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd am y drydedd flwyddyn yn olynol Am y drydedd flwyddyn yn olynol, dyfarnwyd y Marc Ansawdd Tryloywder i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, arwydd o safonau ansawdd…

24 Chwefror 2021

Police and Crime Commissioner’s 2021/22 budget for Dyfed-Powys Police supported by panel.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi bod cyllideb ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys wedi cael ei chefnogi gan Banel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, a fydd yn arwain at gynnydd blynyddol o £15 ar gyfer eiddo band D ym…

05 Chwefror 2021