Police and Crime Commissioner confirms funding to purchase Community Speed Cameras

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi darparu cefnogaeth ariannol i dîm GO SAFE Heddlu Dyfed-Powys i brynu deg dyfais mesur cyflymder a fydd yn cael eu rhoi i dimau Gwarchod Cyflymder Cymunedol (GCC) ledled yr heddlu. Mae Heddlu D…

19 Mawrth 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu newyddion am gau Gwersyll Penally ar unwaith

16.03.21 Datganiad i'r wasg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn croesawu newyddion am gau Gwersyll Penally ar unwaith Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi croesawu’r newyddion am benderfyniad y Swyddfa Gartref i g…

16 Mawrth 2021

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn addo y bydd ‘Dioddefwyr Trosedd yn cael gwell gwybodaeth am Gyfiawnder Adferol

Mae cyfiawnder adferol yn broses sy’n dod â’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan drosedd a’r rhai sy’n gyfrifol am niwed y at ei gilydd. Mae’n rhoi grym i bawb sydd wedi’u heffeithio gael rhan mewn trwsio’r niwed a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen. …

10 Mawrth 2021

Cynhadledd Dioddefwyr Gŵyl Ddewi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n Llwyddiant

Mae miloedd wedi gwylio’r darllediad byw o Gynhadledd Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Ar ddydd Gwener 5 Mawrth 2021, cynhaliodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ei bumed gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol, a oe…

10 Mawrth 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cynnal cyfarfod amlasiantaeth gyda Rhanddeiliaid allweddol er mwyn adnabod cyfleoedd a dulliau cydweithredol o fynd i'r afael â Materion Troseddau Gwledig yn ardal Dyfed-Powys

Heddiw, 09 Mawrth 2021, bu’r Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cadeirio cyfarfod strategol gyda rhanddeiliaid allweddol i adnabod cyfleoedd cydweithredol i fynd i’r afael â throseddau gwledig a bywyd gwyllt yn ardal Dyfed-Powys. Yn…

09 Mawrth 2021

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw am gau Canolfan Lloches Penalun ar unwaith yn dilyn canfyddiadau adolygiad annibynnol

Heddiw mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn galw am gau’r llety lloches yn Penalun, Sir Benfro ar unwaith yn dilyn adroddiad adolygu damniol gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) a phrif arolygydd annibynnol Ffiniau a Mewnf…

09 Mawrth 2021

Y Comisiynydd Dioddefwyr, Vera Baird, yn un o Siaradwyr Gwadd yng Nghynhadledd Gwyl Dewi rithiol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn

Ddydd Gwener, 5ed o Fawrth, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cynnal ei bumed Gynhadledd flynyddol Gwyl Dewi. O ganlyniadau i gyfyngiadau Covid-19, bydd cynhadledd eleni yn cael ei chynnal ar-lein, gan roi cyfle i ystod eang o…

04 Mawrth 2021