‘Bydd dioddefwyr wrth galon y sefydliad’ meddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn.

Mae Dafydd Llywelyn sydd wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Dyfed-Powys wedi dweud y bydd yn sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu rhoi wrth galon sefydliad Heddlu Dyfed-Powys wrth iddo baratoi i ddechrau ei ail dymor yn y…

12 Mai 2021

Canlyniad Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Datganiad i’r Wasg 09.05.21 Ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd. Ddydd Sul, 9 Mai 2021, cadarnhawyd bod ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn wedi ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd D…

09 Mai 2021

Police and Crime Commissioner Election Results

PRESS RELEASE 09.05.21 Plaid Cymru Candidate, Dafydd Llywelyn re-elected as Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner On Sunday, 9 May 2021, it was confirmed that Plaid Cymru Candidate, Dafydd Llywelyn was re-elected as the Dyfed-Powys Police and Cri…

09 Mai 2021