Un wythnos ar ôl i ddweud eich dweud ar flaenoriaethau plismona Dyfed-Powys am y tair blynedd nesaf

Un wythnos ar ôl i ddweud eich dweud ar flaenoriaethau plismona Dyfed-Powys am y tair blynedd nesaf Yr wythnos hon yw cyfle olaf y cyhoedd i ddweud eu dweud ar flaenoriaethau plismona ar gyfer ardal Dyfed-Powys, gyda diwedd arolwg ac ymgynghoriad ar…

24 Mehefin 2021

Cyflwyno gwobr i fenter ieuenctid am effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc

Ddydd Mawrth 22 Mehefin 2021, ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn â phrosiect Seaside Kicks yn Llanelli i gyflwyno Gwobr Partneriaeth Heddlu Dyfed-Powys i drefnwyr y Fenter, i gydnabod effaith gadarnhaol y fenter ar blant a phob…

23 Mehefin 2021

Police and Crime Commissioner to encourage individuals from local communities to become involved in scrutiny work through his Volunteer Schemes during 2021 Volunteer’s Week

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn annog preswylwyr Dyfed Powys i gymryd rhan mewn agweddau o’i waith craffu fel Comisiynydd, trwy ddod yn aelodau o'i gynlluniau gwirfoddol. Fel rhan o Wythnos y Gwirfoddolwyr, bydd y CHTh yn cwrd…

01 Mehefin 2021

Police and Crime Commissioner hits the ground running with the launch of a public consultation on new police and crime plan

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi dechrau ymgynghori ar ei Gynllun Heddlu a Throsedd newydd ar gyfer yr ardal, a fydd yn ffocysu ar ei ail dymor yn y swydd. Mae Mr Llywelyn yn ceisio barn preswylwyr, busnesau, grwpi…

01 Mehefin 2021