Panel Heddlu a Throsedd yn cadarnhau eu cefnogaeth i benderfyniad y Comisiynydd i apwyntio Dr Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys (1)

Mewn cyfarfod arbennig ar brynhawn Gwener 30 Gorffennaf, mae Panel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys wedi datagn cefnogaeth unfrydoI i benderfyniad y Comisynydd Dafydd Llywelyn i benodi Dr. Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys. Dywedodd y…

30 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd heb ei argyhoeddi â Chynllun Curo Trosedd y Llywodraeth

Yn dilyn ymweliad â Rhif 10 Downing Street ddydd Iau 29.07.21, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi lleisio ei bryderon ynghylch Cynllun Curo Trosedd (Beating Crime Plan) Llywodraeth y D.U. a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos…

30 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu’r Gweinidog Plismona, Kit Malthouse AS I Bencadlys yr Heddlu

Ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn y Gweinidog Plismona, Kit Malthouse AS i Bencadlys yr Heddlu lle cafodd ei dywys o amgylch yr ystafell deledu cylch cyfyng yn y Pencadlys yn ogystal â chyfarfod…

26 Gorffennaf 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn penodi Prif Gwnstabl newydd ar gyfer Dyfed-Powys

Heddiw (22 Gorffennaf 2021), cyhoeddodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn, ei fod yn bwriadu penodi Prif Gwnstabl Cleveland, Richard Lewis yn Brif Gwnstabl ar Heddlu Dyfed-Powys. Yn dilyn proses recriwtio gadarn a thryloyw a oedd yn cy…

22 Gorffennaf 2021

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cael ei ethol i Fwrdd Gweithredol y Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi cadarnhau iddo gael ei ethol yn Aelod o Fwrdd Gweithredol y Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol. Mae'r Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol yn gydweithrediad unigryw rhwng y Comisiy…

16 Gorffennaf 2021

Fideo gan ieuenctid sy’n rhannu profiadau pobl ifanc o gyswllt heddlu yn derbyn canmoliaeth genedlaethol

Mae Llysgenhadon Ieuenctid Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Dyfed-Powys wedi derbyn canmoliaeth genedlaethol am eu gwaith yn datblygu fideo byr yn rhannu profiadau pobl ifanc o gyswllt yr heddlu, gyda'r nod o dorri rhwystrau a rhagdybiaethau rhwn…

14 Gorffennaf 2021

ARDAL CANOL TREF LLANELLI I ELWA O GYLLID PELLACH O GRONFA STRYDOEDD DIOGEL

Mae'n ymddangos y bydd ardaloedd Elli 2 a Tyisha 2 yng nghanol tref Llanelli yn cael eu gwneud yn fwy diogel i drigolion a busnesau yn dilyn cais llwyddiannus am arian pellach gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn…

09 Gorffennaf 2021

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn Dyfed-Powys yn recriwtio aelodau newydd i'w Gyd-bwyllgor Archwilio

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (SCHTh) yn Dyfed-Powys yn chwilio am aelodau annibynnol newydd i ymuno â'i Gyd-bwyllgor Archwilio. Mae'r Cyd-bwyllgor Archwilio Annibynnol yn darparu cyngor a sicrwydd annibynnol ar lywodraethu cyffredinol…

01 Gorffennaf 2021