Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cefnogi galwadau am fuddsoddiad mewn cynllunio adferiad i nodi ac ymateb i'r risgiau y mae plant a phobl ifanc wedi'u profi yn ystod y cyfnod clo wrth i Ysgolion a Cholegau baratoi i agor

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cefnogi galwadau gan elusen NSPCC am fuddsoddiad gan y Llywodraeth mewn cynllunio adferiad a fydd yn darparu adnoddau i bartneriaethau amlasiantaethol lleol i adnabod ac ymateb i'r ris…

28 Awst 2020

Chwe Chamera TCC i Aberhonddu

Mae chwe chamera newydd yn cael eu gosod yn Aberhonddu fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddsoddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Bydd y gwaith ar y rhaglen osod yn y dref yn…

17 Awst 2020

Tri chamera TCC i Gastellnewydd Emlyn fel rhan o ailfuddosddiad mewn system gyhoeddus

Mae tri chamera newydd yn cael eu gosod yng Nghastellnewydd Emlyn fel rhan o adduned allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, i ailfuddosddi mewn system gyhoeddus o Deledu Cylch Cyfyng. Bydd y gwaith ar y rhaglen osod yn…

11 Awst 2020

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn ymfalchio yng ngwelliannau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf wrth i Heddlu Dyfed-Powys gael ei gydnabod fel un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn, wedi llongyfarch cydweithwyr oddi fewn Heddlu Dyfed-Powys, wrth I’r Llu dderbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl yn swyddogol yr wythnos hon– anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni gan 7% o sefydl…

05 Awst 2020