Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn lansio Cynllun Grantiau Bach gyda'r nod o leihau troseddau caffael yn ardal Llanelli

Heddiw mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn wedi lansio cynllun grantiau bach Strydoedd Mwy Diogel ar gyfer prosiectau sydd yn gweithio i leihau troseddau caffael. Mae hyd at £2000 ar gael trwy'r cynllun ar gyfer elusennau, sefydliad…

05 Awst 2021

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ar ddydd Gwener 30 Gorffennaf, cyhoeddodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2021 ar ôl ei gyflwyno i aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.  Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos y…

03 Awst 2021